Powered by WordPress

← Back to ra các điểm nóng và lũ bazan.[73] Một phần nhiệt năng khác của Trái Đất mất đi thông qua hoạt động kiến tạo